Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Info Muat Turun Borang
Bil Nama Borang PDF Word Lain-lain
1 Buku Log Latihan   Muat Turun Muat Turun
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun    
3 Prosedur Operasi Standard Video Conferencing Muat Turun    
4 Borang Permohonan Video Conferencing Muat Turun Muat Turun  
5 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun    
6a Borang Permohonan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan
Akauntan Negara Malaysia
Muat Turun Muat Turun  
6b Borang Penamatan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan
Akauntan Negara Malaysia
Muat Turun Muat Turun  
7 Borang Muat Naik Bahan ke Portal Muat Turun Muat Turun  
8 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun Muat Turun  
9 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun Muat Turun  
10 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia     Muat Turun
11 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun Muat Turun  
12 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
13 SG10 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
14 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun / Potongan / "Payee Group" Muat Turun    
15 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun /
Potongan / "Payee Group"
Muat Turun    
16 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
17 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
18 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun    
19 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun    
20 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun    
21 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian / Jabatan Muat Turun   Muat Turun
22 Self-Assessment Saga Compliance Review (SASAR) Muat Turun Muat Turun  
23 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun    
24 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun    
25 Borang pendaftaran Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
dan Borang Penamatan Perkhidmatan Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan
Negara Malaysia (JANM)
Muat Turun    
26 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan / Dividen / Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14 /
29 /30 AktaPerindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998
Muat Turun Muat Turun  
27 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)     Muat Turun
28 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2)
Bagi Kumpulan Pelaksana Perakaunan JANM
Muat Turun    
29 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu
dan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat
Muat Turun    
30 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun    
31 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun    
32 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun    
33 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun  
34 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
35 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Bukan Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
36 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun    
37 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM Muat Turun Muat Turun  
38 Borang Permohonan Kenderaan Jabatan JANM Muat Turun    
39 Borang Permohonan Pas Keselamatan (Bangunan Perbendaharaan) Muat Turun    
40 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri   Muat Turun  
41 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri   Muat Turun  
42 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS Muat Turun Muat Turun  
43 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal   Muat Turun  
44 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna dan
Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)
    Muat Turun
45 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa
Pejabat Perakaunan (AO)
    Muat Turun
46 KEW.290E-03-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa
Ibu Pejabat (HO)
    Muat Turun
47 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan   Muat Turun  
48 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan Muat Turun Muat Turun