Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Info Muat Turun Borang
Bil Nama Borang PDF Word Lain-lain
1 Buku Log Latihan   Muat Turun Muat Turun
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun    
3 Prosedur Operasi Standard Video Conferencing Muat Turun    
4 Borang Permohonan Video Conferencing Muat Turun Muat Turun  
5 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun    
6a Borang Permohonan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan
Akauntan Negara Malaysia
Muat Turun Muat Turun  
6b Borang Penamatan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan
Akauntan Negara Malaysia
Muat Turun Muat Turun  
7 Borang Muat Naik Bahan ke Portal Muat Turun Muat Turun  
8 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun Muat Turun  
9 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB 2019 Muat Turun   Muat Turun
10 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun Muat Turun  
11 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia     Muat Turun
12 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun Muat Turun  
13 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
14 SG10 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
15 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun / Potongan / "Payee Group" Muat Turun    
16 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun /
Potongan / "Payee Group"
Muat Turun    
17 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
18 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
19 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun    
20 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun    
21 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP Muat Turun    
22 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP Muat Turun    
23 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7 Muat Turun    
24 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7 Muat Turun    
25 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7 Muat Turun    
26 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB Muat Turun    
27 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun    
28 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian / Jabatan Muat Turun   Muat Turun
29 Self-Assessment Saga Compliance Review (SASAR) Muat Turun Muat Turun  
30 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun    
31 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun    
32 Borang pendaftaran Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
dan Borang Penamatan Perkhidmatan Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan
Negara Malaysia (JANM)
Muat Turun    
33 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan / Dividen / Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14 /
29 /30 AktaPerindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998
Muat Turun Muat Turun  
34 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)     Muat Turun
35 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2)
Bagi Kumpulan Pelaksana Perakaunan JANM
Muat Turun    
36 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu
dan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat
Muat Turun    
37 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun    
38 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun    
39 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun    
40 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun  
41 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
42 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Bukan Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
43 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun    
44 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM Muat Turun Muat Turun  
45 Borang Permohonan Kenderaan Jabatan JANM Muat Turun    
46 Borang Permohonan Pas Keselamatan (Bangunan Perbendaharaan) Muat Turun    
47 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri   Muat Turun  
48 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri   Muat Turun  
49 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS Muat Turun Muat Turun  
50 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal   Muat Turun  
51 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna dan
Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)
    Muat Turun
52 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa
Pejabat Perakaunan (AO)
    Muat Turun
53 KEW.290E-03-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa
Ibu Pejabat (HO)
    Muat Turun
54 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan   Muat Turun  
55 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan Muat Turun Muat Turun