Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 PERINGATAN MESRA: TARIKH AKHIR KUNCI MASUK KEW.320 (SG20) DAN SIMULASI BAYARAN GAJI BULAN MAC (DAILY RATED) DAN APRIL (REGULAR CYCLE) 2023

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.    Dimaklumkan bahawa tarikh akhir kunci masuk Kew.320 (SG20) dan simulasi bayaran gaji bagi Daily Rated Mac dan Regular Cycle April 2023 di peringkat PTJ adalah seperti berikut:

Bil

Perkara

Tarikh Akhir Kunci Masuk SG20 dan Simulasi di Peringkat PTJ

2.1

Daily Rated (gaji bulan Mac 2023)

01.04.2023 (Sabtu)
5.30 petang

2.3

Regular Cycle (gaji bulan April 2023)

      02.04.2023 (Ahad)       (sistem akan ditutup pada 10.30 malam)

3.   Tuan/puan juga dipohon untuk mengambil tindakan sepertimana di bawah bagi mengelakkan daripada berlaku "ralat" semasa larian gaji oleh JANM Negeri Kelantan.

       a) Mengunci masuk maklumat dengan tepat sepertimana yang terdapat di Kew.320

       b) Larian ZRPY001 (Laporan Perbezaan Taraf Pencen dan KWSP):

       c) Larian ZRPY115 (Laporan Kenaikan Gaji Tidak Mengikut KGT);

       d) Larian ZRPY110 (Senarai Tarikh Persaraan dan Tamat Kontrak);

       e) Simulasi gaji (ZRPY106); dan

       f) Mengemaskini status simulasi gaji di ZRPY101.

Jika terdapat kesilapan, tindakan pembetulan perlu dilakukan oleh PTJ. Untuk makluman pihak tuan/puan, bagi larian gaji Regular Cycle Mac 2023, terdapat PTJ yang telah melakukan kesilapan berikut:

Bil 

PTJ

Kesilapan

Catatan

1

PPD Kota Bharu

Tidak kemaskini status caruman SOCSO bagi pegawai kontrak yang dilantik ke jawatan tetap

Sila pastikan status SOCSO dikemaskini jika berlaku pertukaran taraf jawatan

2

PKD Kota Bharu

3

Pejabat Kesihatan Pergigian Kuala Krai

4

Pejabat Kesihatan Pergigian Gua Musang

5

Jabatan Ukur Negeri Kelantan 

Menggunakan WBS yang tidak aktif

Sila pastikan WBS yang digunakan adalah berstatus aktif

6

Pejabat Kesihatan Pergigian Kuala Krai

7

Pejabat Pilihanraya Negeri Kelantan

Tidak melaksanakan proses simulasi di peringkat PTJ

Sila pastikan proses simulasi dilaksanakan pada setiap bulan semasa proses larian gaji di peringkat PTJ

8

JKR Elektrik Negeri Kelantan

9

JKR Negeri Kelantan

10

Jabatan Kimia Malaysia Kelantan

11

SMK Gaal

12

PPD Kota Bharu

13

Kolej Vokasional Bachok

14

S.R Pendidikan Khas Kota Bharu

15

PKD Bachok dan Pergigian Bachok

16

Pejabat Kesihatan Pergigian Pasir Puteh

17

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kelantan

4.    Bagi bayaran gaji Personel MySTEP melalui Arahan Pembayaran, tuan/puan dipohon untuk memastikan kod akaun L1311903 adalah BERBAKI  KOSONG pada setiap akhir bulan (tertakluk kepada tarikh yang ditetapkan oleh Unit Pengurusan Dana JANM Negeri Kelantan). 

5.    Kerjasama pihak tuan/puan dalam perkara ini amat diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

 

UNIT GAJI

JANM NEGERI KELANTAN